I Turystyczny Motocyklowy Puchar Polski Amatorów

Regulamin I Turystycznego Motocyklowego Pucharu Polski Amatorów

 1. Ideą stworzenia TMPPA jest rozpropagowanie turystycznych rajdów motocyklowych poprzez stworzenie wspólnej, dodatkowej klasyfikacji pucharowej.

 2. Każdy z rajdów biorących udział w TMPPA jest równorzędny.

 3. Rywalizacja w TMPPA odbywać się będzie na dwóch trasach:

  • trasa asfaltowa dla wszystkich typów motocykli (pojemności od 125 cm3)

  • trasa off-roadowa dla dużych enduro (pojemności od 570 cm3)

 1. Każdy z zawodników startujących w dowolnym rajdzie będzie automatycznie zdobywał punkty do klasyfikacji pucharowej. Liczba punktów będzie uzależniona od zajętego miejsca w rajdzie (osobno dla każdej z tras).

 2. Zawodnik startuje w wybranej kategorii: trasa asfaltowa (asfalt łatwa) lub trasa off-road (asfalt trudna, trasa mix). Nie ma możliwości przenosin punktów między kategoriami.

 3. Brak uczestnictwa w którymś z Rajdów nie eliminuje zawodnika z rywalizacji w całym cyklu.

 4. Za przebieg i organizację danego Rajdu wchodzącego w skład TMPPA odpowiada Organizator imprezy.

 5. Punktacja (dla każdej trasy):

 

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

1

100

16

29

31

14

2

80

17

28

32

13

3

60

18

27

33

12

4

50

19

26

34

11

5

40

20

25

35

10

6

39

21

24

36

9

7

38

22

23

37

8

8

37

23

22

38

7

9

36

24

21

39

6

10

35

25

20

40

5

11

34

26

19

41

4

12

33

27

18

42

3

13

32

28

17

43

2

14

31

29

16

44

1

15

30

30

15

45 i kolejne

1

 

 1. W pierwszej edycji TMPPA biorą udział: Rajd Pałuk, Rajd Łokietka i Rajd w Dobieżynie.

 2. Terminy Rajdów:

  1. Rajd Pałuk: 13 kwietnia 2019

  2. Rajd Łokietka: 14-15 czerwca 2019

  3. Rajd w Dobieżynie pierwsza połowa września 2019

 3. Strony internetowe i zapisy;

  1. Rajd Pałuk: www.tiris.pl zapisy do 28 lutego 2019

  2. Rajd Łokietka; www.rajdlokietka.pl zapisy do 15 maja 2019

  3. Rajd w Dobieżynie; FB Bukowska Grupa Motocyklowa (https://m.facebook.com/Bukowska-Grupa-Motocyklowa-151720888706432/) terminy zapisów zostaną podane na profilu FB

 4. Wyniki częściowe I TMPPA będą podawane po każdej edycji na stonach Rajdów i na profilu na Facebooku.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wniesienia poprawek do Regulaminu o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni na stronach poszczególnych Rajdów oraz profilach na Facebooku.

 6. Każdy uczestnik I TMPPA wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciach lub filmach powstałych podczas trwania poszczególnych Rajdów. W przypadku odmowy należy o tym poinformować pisemnie Organizatorów Rajdów.

 7. Organizatorzy Rajdów biorących udział w cyklu oraz wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją I TPMMA nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezach.

 8. Ogłoszenie wyników końcowych i rozdanie nagród odbędzie się podczas wręczania nagród na ostatnim rajdzie cyklu. W tym roku będzie to Rajd w Dobieżynie.

 9. W rywalizacji I TMPPA nie mogą brać udziału członkowie rodzin i osoby współpracujące z organizatorami w poszczególnych Rajdach, co nie wyklucza ich startu w poszczególnych edycjach, lecz poza klasyfikacją I TMPPA.

 10. W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO, każdy z uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie jej/jego danych osobowych przez Organizatorów Rajdów I TMPPA. Szczegółowe zapisy znajdują się w Regulaminach w/w Rajdów.